Εγκρίσεις Τύπου &
Πινακίδων για Μηχανήματα Έργου

Το ειδικά τμήμα της εταιρείας μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εγκρίσεων τύπου και πινακίδων για μηχανήματα έργου (περονοφόρα/κλάρκ, σάρωθρα, οδοστρωτήρες, εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητές).  Στο πλαίσιο αυτό, είναι πάντα δίπλα στον πελάτη παρέχοντας αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ13ε/4800/30-5-2003, τα Μηχανήματα Έργων (ΜΕ) υποχρεούνται στην έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας ΜΕ.

H έγκριση ΜΕ θα πρέπει να χορηγηθεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Επίσης, το ΜΕ να απογραφεί και ταξινομηθεί, ώστε να μπορέσουν να του χορηγηθούν άδεια και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας ΜΕ.

Η έγκριση τύπου χορηγείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ενώ αντίστοιχα η άδεια – πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας από τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας που ανήκει το ΜΕ.

Τα ΜΕ δεν υποχρεούνται να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας εκτός και αν η ταχύτητά τους μπορεί να ξεπεράσει τα 50 km/h, οπότε μπορούν να κυκλοφορήσουν στο εθνικό οδικό δίκτυο, έχοντας όμως περιορισμό ως προς τις διαστάσεις και το μέγεθός τους.

Πέρα από την έκδοση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας, τα ΜΕ θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρία.

Ιδιαίτερα, για τα ανυψωτικά μηχανήματα απαιτείται και πιστοποιητικό καταλληλότητας ανάλογα με την κατηγορία του, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/20-8-2003.

Η διαδικασία έκδοσης εγκρίσεων τύπου και έκδοση αδειών κυκλοφορίας περιλαμβάνει την αυτοψία, την τεχνική μελέτη, τη φωτογράφηση του μηχανήματος έργου καθώς και την κατάρτιση και κατάθεση τεχνικού φακέλου στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και στη Νομαρχία (για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας). Μετά την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας, εκδίδονται και παραδίδονται στην έδρα σας η Έγκριση Τύπου ή η Άδεια Κυκλοφορίας καθώς και το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας.

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό σύμβουλο της Technical Bureau Certifications (TBC Hellas) για εγκρίσεις τύπου και πινακίδων του ανυψωτικού σας εξοπλισμού.