Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas), ως ειδικός στην πιστοποίηση ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας ανυψωτικών μηχανημάτων, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια ασφάλειας και υγείας ως προς τη χρήση τους, π.χ. γερανοί, γερανογέφυρες, περονοφόρα, παλετοφόρα, κλαρκ, αναβατόρια, πλατφόρμες εργασίας, εργοεξέδρες, καλαθοφόρα,…

Read more

Πιστοποίηση Ανυψωτικών μηχανημάτων

Πιστοποίηση Ανυψωτικών μηχανημάτων

Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas) είναι φορέας πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. ως προς το ISO 17020. Παρέχει: - υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων με άρτια καταρτισμένους ελεγκτές μηχανολόγους σε βιομηχανικά προϊόντα, ανυψωτικά μηχανήματα και συστήματα…

Read more