Οι υπηρεσίες μας

Η Technical Bureau Certifications, ως φορέας πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων, διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. ως προς το ISO 17020, παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων, με άρτια καταρτισμένους ελεγκτές μηχανολόγους, σε βιομηχανικά προϊόντα, ανυψωτικά μηχανήματα και συστήματα διακίνησης και πιο συγκεκριμένα σε:

 
 
Συμπληρώστε την φόρμα προσφοράς