Πιστοποίηση Ανυψωτικών Συνεργείων – Ανυψωτικών Αναβατορίων

Τα ανυψωτικά αναβατόρια μπορούν να αφορούν πρόσωπα ή προϊόντα όπως π.χ. τρόφιμα. Η Τechnical Bureau Certifications (TBC Hellas) αναλαμβάνει τον έλεγχο και την πιστοποίηση, εξετάζοντας όλα τα μέρη και τον τρόπο λειτουργίας τους (βάρος, υδραυλικό ή μηχανικό σύστημα ανύψωσης, θόρυβος, χειριστήριο, κομβίο ασφαλείας κτλ.).

Leave a comment