Πιστοποίηση Ανυψωτικών Περονοφόρων

Περονοφόρα ονομάζονται τύποι βοηθητικών οχημάτων, σχετικά βραδυκίνητων που χρησιμοποιούνται στη φορτο-εκφόρτωση και μεταφορά βαρέων φορτίων που είναι συσκευασμένα σε παλέτες ή κιβώτια. Σε αντίθεση με τους τροχήλατους γρύλους, έχουν σημαντική δυνατότητα ανύψωσης και μεταφοράς του φορτίου, ενώ ηλεκτροδοτούνται ή έχουν κινητήρα εσωτερικής καύσης για πηγή ενέργειας.

Βάσει του ορισμού αυτού, η Technical Bureau Certifications, διενεργεί ελέγχους σε όλα τα σημεία λειτουργίας και ασφάλειας του ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και θεώρηση του Βιβλίου Συντήρησής τους.

Leave a comment