Πιστοποίηση Ανυψωτικών Παλετοφόρων – Χειρκίνητων Ανυψωτικών

Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas) αναλαμβάνει τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο για Παλετοφόρα χειροκίνητης προώθησης (συμβατικά, ανοξείδωτα ή γαλβανιζέ) τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των εμπορευμάτων σε παλέτες.

Leave a comment