Πιστοποιήσεις
Συστήματα Διαχείρισης ISO

Σε Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο, η εμπορική επιτυχία και ανάπτυξη μιας εταιρείας δεν μπορεί να αποβεί εις βάρος της επαγγελματικής ασφάλειας ή της προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή ένωση αλλά και η Ελληνική Νομοθεσία, θεσπίζουν νέους κανόνες και κανονισμούς συνεχώς σε αυτούς τους τομείς. Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas) προσφέρει εξιδεικευμένη υποστήριξη σε εταιρείες και οργανισμούς σε Συστήματα Διαχείρισης (ISO) και Πιστοποίηση αυτών, μειώνοντας έτσι τις πιέσεις που ασκούνται στην κύρια δραστηριότητά τους, εξασφαλίζοντάς τους τα εχέγγυα για μια απρόσκοπτη λειτουργία.

Οι εταιρείες θέτουν πλέον την έννοια της βιωσιμότητας και της αειφορίας (sustainability) σε προτεραιότητα, δίνοντας έμφαση στο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα καθώς και στη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των εργαζομένων τους, δύο παράγοντες που ενισχύουν την εύρυθμη λειτουργία αλλά και τη φήμη τους.

Οι ειδικοί της Technical Bureau Certifications (TBC Hellas) μπορούν να σας συμβουλεύσουν για όλες τις πτυχές της εταιρικής προστασίας του περιβάλλοντος, της επαγγελματικής ασφάλειας και προστασίας της υγείας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, αναζητώντας τρόπους ενσωμάτωσης των νέων απαιτήσεων στα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης. Αυτό σημαίνει για σας συμμόρφωση στους νέους κανονισμούς αλλά παράλληλα και εξοικονόμηση χρηματικών πόρων αφού η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas) θα βρει για λογαριασμό σας την πιο συμφέρουσα λύση ώστε οι υπάρχουσες διαδικασίες και τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης της εταιρείας σας να διαμορφωθούν κατάλληλα, με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε για εσάς ένα πλάνο υγιεινής και ασφάλειας καθώς και περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, λειτουργώντας ως εξωτερικοί εξειδικευμένοι και διαπιστευμένοι σύμβουλοι.

Εναλλακτικά, μέσω καταγραφής και εμπεριστατωμένης μελέτης, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στη δημιουργία των απαιτούμενων εσωτερικών δομών μέσω των συστημάτων διαχείρισης, προκειμένου να αξιολογήσουμε τις εταιρικές διαδικασίες που επηρεάζουν την ασφάλεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η συνεργασία μας με τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας σας (π.χ. τεχνικό τμήμα, τμήμα παραγωγής, logistics, οικονομικό τμήμα, ανθρώπινο δυναμικό, τμήμα sustainability, νομικό τμήμα κτλ.) εξασφαλίζει ένα άριστο αποτέλεσμα, έγκυρα και έγκαιρα, χωρίς να καταναλώνετε ώρες εργασίας και πόρους απ’ το δικό σας ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, η λειτουργία της εταιρείας σας συνεχίζει κανονικά, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με επιτυχία με τη Νομοθεσία και κάθε νέο τεχνικό κανονισμό.

Συστήματα Διαχείρισης ISO – Πιστοποίηση

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το DIN EN ISO 50001
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το DIN EN ISO 14001 και το EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

Συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας σύμφωνα με το OHSAS 45001

Σύμβουλοι

Μελετάμε, Ελέγχουμε, Συμβουλεύουμε.

Η προστασία των εσωτερικών πόρων σας είναι δική μας δουλειά!

Εάν η εταιρεία σας δεν διαθέτει ήδη την κατάλληλη τεχνογνωσία, οι σύμβουλοι μας μπορούν να εκπληρώσουν τις απαραίτητες λειτουργίες για εσάς καθώς έχουν την απαραίτητη εμπειρία, εργάζονται αποτελεσματικά και είναι εξοικειωμένοι στην τήρηση και αντιμετώπιση των κανόνων με δεδομένο τη γνώση επί νομικών θεμάτων.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για το σύστημα διαχείρισης ISO που επιθυμείτε να εφαρμόσετε στην εταιρεία σας και εμείς θα ανταποκριθούμε στην ανάγκη σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.