Εταιρεία

Η Technical Bureau Certifications είναι φορέας πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων, διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Η Technical Bureau Certifications δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πάτρα – Ηράκλειο – Χανιά – Ρέθυμνο – Λάρισα – Καβάλα – Ιωάννινα – Ρόδος – Χίος – Μυτιλήνη – Καλαμάτα – Σκάλα Λακωνίας – Τρίκαλα – Βόλος – Χαλκίδα – Σέρρες – Ξάνθη – Αλεξανδρούπολη).

Παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων, συστημάτων διακίνησης και βιομηχανικών προϊόντων. Στο πελατολόγιο της Technical Bureau Certifications περιλαμβάνονται επιχειρήσεις του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.

Στόχος της Technical Bureau Certifications είναι οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πιστοποίησης και επιθεώρησης ανυψωτικών μηχανημάτων. Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από άρτια καταρτισμένους ελεγκτές μηχανολόγους αλλά και από συμβούλους στην ασφάλεια των ανυψωτικών μηχανημάτων, συστημάτων διακίνησης και βιομηχανικών προϊόντων.

Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Βάσει του σχετικού Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων, πρέπει από τον Φορέα Πιστοποίησης να πραγματοποιούνται οι πιο κάτω έλεγχοι σε Ανυψωτικά Μηχανήματα:

1. Αρχικός έλεγχος (Τύπος ΑΑ)

Ο αρχικός έλεγχος (τύπου ΑΑ) διενεργείται αμέσως μετά την εγκατάσταση του ανυψωτικού μηχανήματος (κατηγορία Υ1). Εναλλακτικά διενεργείται εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά την έναρξη λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανήματος (κατηγορίες Υ2, μέση και χαμηλή). Επίσης διενεργείται και σε ανυψωτικά μηχανήματα που έχουν υποστεί επανασυναρμολογήση, μετατροπή ή σοβαρή επισκευή. Επισημαίνεται ότι αρχικός έλεγχος (Τύπος ΑΑ) διενεργείται σε ανυψωτικά μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά τις 25.02.2004. Επίσης σε μηχανήματα που συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας. Για ανυψωτικά μηχανήματα που κατασκευάστηκαν μετά το 1993, είναι απαραίτητη η ύπαρξη Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ και σήμανσης CE.

2. Περιοδικός Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Τύπος Α ή Β)

Για τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου (Τύπος Α ή Β), πρέπει να έχει προηγηθεί αντίστοιχος αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ (σύμφωνα µε την § 5.2). Ο πελάτης γνωστοποιεί στο φορέα τα προαπαιτούμενα για τον έλεγχο πιστοποιητικά (σύμφωνα µε την § 3). Ο φορέας ελέγχου δεν εκτελεί έλεγχο Τύπου Α ή Β, εάν δεν επιβεβαιώσει ότι έχει εκτελεστεί ο απαιτούμενος έλεγχος Τύπου ΑΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει εκτελεστεί ποτέ αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ και ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν προηγούμενα πιστοποιητικά Τύπου Α ή Β, υποχρεωτικά το μηχάνημα υποβάλλεται σε αρχικό έλεγχο. Κατόπιν εκδίδεται πιστοποιητικό Τύπου ΑΑ.

3. Έκδοση Πιστοποιητικού

Για να εκδοθεί πιστοποιητικό ελέγχου, θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι και μετρήσεις. Δηλαδή θα πρέπει στην αντίστοιχη έκθεση ελέγχου να υπάρχει η ένδειξη «ΑΠΟΔΕΚΤΌ» ή «ΑΠΟΔΕΚΤΌ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ» ή «ΜΕ ΕΦΑΡΜΌΣΙΜΟ» για όλα τα σημεία ελέγχου. Επιπλέον, σύμφωνα µε την § 4.8 της ΚΥΑ 15085/593/2003 – ΦΕΚ 1186Β/2003, ο φορέας πρέπει να τεκμηριώνει οποιαδήποτε απόφαση μείωσης των χρονικών διαστημάτων.

Δείτε τα στοιχεία της εταιρίας σε αρχείο pdf:

TBC Hellas Στοιχεία

 

 

Συμπληρώστε την φόρμα προσφοράς

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies. Με την χρήση του αποδέχεστε τους όρους χρήσης ΠερισσότεραΑποδοχή