Πιστοποίηση Ανυψωτικών Καλαθοφόρων Οχημάτων Εναέριας Εργασίας

Η χρήση των καλαθοφόρων οχημάτων εναέριας εργασίας είναι ευρεία. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε μέρη με ύψος ή δύσκολη πρόσβαση Τα καλάθια διαθέτουν παροχές ρεύματος και εξοπλισμό όπως ανεμόμετρα.


Ο έλεγχος και η πιστοποίηση διεξάγεται για την προστασία του χρήστη, του ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται πλησίον του καθώς και του περιβάλλοντος.