Πιστοποίηση Ανυψωτικών Καλαθοφόρων Οχημάτων Εναέριας Εργασίας

Πιστοποίηση Ανυψωτικών Καλαθοφόρων Οχημάτων Εναέριας Εργασίας

Η χρήση των καλαθοφόρων οχημάτων εναέριας εργασίας είναι ευρεία. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε μέρη με ύψος ή δύσκολη πρόσβαση Τα καλάθια διαθέτουν παροχές ρεύματος και εξοπλισμό όπως ανεμόμετρα. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση διεξάγεται για την προστασία του χρήστη, του…

Read more

Πιστοποίηση Ανυψωτικών Παλετοφόρων – Χειρκίνητων Ανυψωτικών

Πιστοποίηση Ανυψωτικών Παλετοφόρων – Χειρκίνητων Ανυψωτικών

Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas) αναλαμβάνει τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο για Παλετοφόρα χειροκίνητης προώθησης (συμβατικά, ανοξείδωτα ή γαλβανιζέ) τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των εμπορευμάτων σε παλέτες. Επικοινωνήστε μαζί μας!

Read more

Πιστοποίηση Ανυψωτικών Περονοφόρων

Πιστοποίηση Ανυψωτικών Περονοφόρων

Περονοφόρα ονομάζονται τύποι βοηθητικών οχημάτων, σχετικά βραδυκίνητων που χρησιμοποιούνται στη φορτο-εκφόρτωση και μεταφορά βαρέων φορτίων που είναι συσκευασμένα σε παλέτες ή κιβώτια. Σε αντίθεση με τους τροχήλατους γρύλους, έχουν σημαντική δυνατότητα ανύψωσης και μεταφοράς του φορτίου, ενώ ηλεκτροδοτούνται ή…

Read more

Πιστοποίηση Ανυψωτικών Γερανών Λιμένων

Πιστοποίηση Ανυψωτικών Γερανών Λιμένων

Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas), παρέχοντας ολοκληρωμένο εύρος ελέγχου σε κάθε μορφής ανυψωτικό μηχάνημα, είναι διαπιστευμένος φορέας από το Ε.ΣΥ.Δ. για ανυψωτικό εξοπλισμό ως προς το ISO 17020. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί έναν πολύτιμο και αξιόπιστο συνεργάτη σας…

Read more