Πιστοποίηση Ανυψωτικών Πλατφορμών Εργασίας (εργοεξέδρες)

Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas), ως φορέας πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων, διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. ως προς το ISO 17020, παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων βάσει του Κανονισμού Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003), με άρτια καταρτισμένους ελεγκτές μηχανολόγους, σε βιομηχανικά προϊόντα, ανυψωτικά μηχανήματα και συστήματα διακίνησης και ειδικότερα σε Ανυψωτικές Πλατφόρμες Εργασίας (εργοεξέδρες) οι οποίοι ως προς την επικινδυνότητα τους ταξινομούνται στην κατηγορία Μεσαία.

πιστοποιήσεις πλατφόρμες εργασίας

Ο έλεγχος και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και μηχανημάτων έργων στην Ελλάδα, είναι υποχρεωτικός από την Νομοθεσία  (ΦΕΚ 1186Β/2003) και επαναλαμβανεται σε χρονικά διαστήματα βάσει της κατηγορίας επικινδυνότητας που έχουν ταξινομηθεί.