Πιστοποίηση Ανυψωτικών Υδραυλικών Γερανών επί οχημάτων

Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas), ως φορέας πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων, διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. ως προς το ISO 17020, παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων βάσει του Κανονισμού Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003), με άρτια καταρτισμένους ελεγκτές μηχανολόγους, σε βιομηχανικά προϊόντα, ανυψωτικά μηχανήματα και συστήματα διακίνησης και ειδικότερα σε Ανυψωτικούς Υδραυλικούς Γερανούς επί Οχημάτων (παπαγαλάκια), οι οποίοι ως προς την επικινδυνότητα τους ταξινομούνται στην κατηγορία Υ2.

Ο έλεγχος και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και μηχανημάτων έργων στην Ελλάδα, είναι υποχρεωτικός από την Νομοθεσία  (ΦΕΚ 1186Β/2003) και επαναλαμβανεται σε χρονικά διαστήματα βάσει της κατηγορίας επικινδυνότητας που έχουν ταξινομηθεί.