Πιστοποίηση Ανυψωτικών Γερανών Λιμένων

Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas), ως φορέας πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων, διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. ως προς το ISO 17020, παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων βάσει του Κανονισμού Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003), με άρτια καταρτισμένους ελεγκτές μηχανολόγους, σε βιομηχανικά προϊόντα, ανυψωτικά μηχανήματα και συστήματα διακίνησης και ειδικότερα σε Ανυψωτικούς Γερανούς Λιμένων & Οικοδομικούς Πυργογερανούς οι οποίοι ως προς την επικινδυνότητα τους ταξινομούνται στην κατηγορία Υ1.

πιστοποιήσεις γερανοί λιμένων

πιστοποιήσεις γερανοί λιμένων

Ο έλεγχος και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και μηχανημάτων έργων στην Ελλάδα, είναι υποχρεωτικός από την Νομοθεσία  (ΦΕΚ 1186Β/2003) και επαναλαμβανεται σε χρονικά διαστήματα βάσει της κατηγορίας επικινδυνότητας που έχουν ταξινομηθεί.